Programlama Dilleri: Tek Makalede PHP Öğreniyorum

tek bir makale ile php öğreniyorum

PHP Nedir ? Neler Yapılır ?

PHP: Hypertext Preprocessor, internet için üretilmiş, sunucu taraflı, çok geniş kullanımlı, genel amaçlı, HTML içerisine gömülebilen betik ve programlama dilidir. İlk kez 1995 yılında Rasmus Lerdorf tarafından yaratılan PHP’nin geliştirilmesi bugün PHP topluluğu tarafından sürdürülmektedir. Vikipedi

İnternet için üretilmiş dedik ve ekledik çok geniş kullanımlı diye. Gerçekten de öyle PHP ile bırakın bir internet sitesi geliştirmeyi, masaüstü uygulaması geliştiren dahi gördü bu gözler. Tam inceleyemesemde yapay zeka üzerine çalışmalar yapan kişiler de var.

Bilgilendirme: bu makale tamamlanmamıştır ve hala yazılmaya devam ediliyor


#PHP kodlarını yazmaya başlarken ve bitirken

PHP kodlarını .PHP uzantılı dosyanızın her hangi bir yerinde PHP taglarını kullanarak istediğiniz gibi yazabilirsiniz.

<?php
 // Kodlar
?>

#Yorum Satırları

<?php
  // Tek satırlık c++ tarzı açıklama satırı
  # Kabuk tarzı tek satırlık açıklama satırı
  /* C tarzı
   çok
   satırlı
   yorum
  */
?>

#Komut Sonu Bildirimi

PHP kodları yorumlarken tek bir satır olarak yorumluyor bu yüzden her bir komuttan sonra bunu bildirmeniz gerekiyor.

<?php 
  echo "Selam";
  echo "Naber";
?>

Eğer PHP etiketleri arasında sadece bir komut olacaksa noktalı virgül koymanıza gerek yok.

<?php echo "Selam Naber ?" ?>

Hatta şu kullanımda doğrudur.

<?php 
  echo "Selam";
  echo "Naber"
?>

Yani son komutta noktalı virgül koymanıza gerek yok sonuçta php’nin kodları tek satır olarak okuduğunu söylemiştik. Böyle bir kullanımda kendisinden sonra gelen bir komut olmadığı için bunu bildirmemize gerek kalmıyor.

#Merhaba Dünya

Ekrana yazı yazdırmak için kullanabileceğimiz 3 fonksiyon vardır.

ECHO, PRINT, PRINT_R
 • ECHO : En çok kullanılan fonksiyondur tek görevi ekrana yazı yazdırmaktır bu nedenle çoğu durumda tercih edilir.
echo "Merhaba Dünya"
 • PRINT : Echo fonksiyonundan farkı geriye doğru değer döndürmesidir. Yani ekrana istediğiniz değeri yazdırırsa true yazdıramazsa false değerini döndürür. çok gerekmedikçe kullanılmaz çünkü echo’ya göre biraz daha yavaştır.
print("Merhaba Dünya")
 • PRINT_R : Dizileri (ARRAY) tek seferde ekrana yazdırmak için kullanılır ilerde buna değineceğiz şimdilik sadece ne işe yaradığını bilelim yeter.
$hayvanlar = array("Kedi", "Köpek", "Kuş", "Fil");
print_r($hayvanlar);

 

#Veri Tipleri

Integer : tam sayılar : $a = 12;

Float : ondalıklı sayılar : $a = 12.78;

String : karakter dizisi : $a = "barisaksu.com";

Boolean : mantıksal (true/false) : $a = true;

Object : nesne : $a->username = "barisaksu";

Array : dizi : $a = array("selam", 12, 78, "naber");

PHP Değişkenleri

PHP de değişkenler dolar($) işareti ile tanımlanırlar ve uyulması gereken 3 kural vardır.
 • Harfler, sayılar ve alt çizgi(_) dışında bir karakter kullanılamaz.
 • Değişkenler bir sayı ile başlayamaz ($1a:false)($a1:true)
 • Değişkenlerde büyük/küçük harf ayrımı vardır. $a ile $A aynı değildir.
Değişkene "=" operatörü ile değer atanır
<?php
  $a = "Merhaba";
  echo $a;
?>

 

Bazı durumlarda bir değişkenin veri tipini değiştirmeniz gerekebilir bunu 2 farklı şekilde yapabiliriz
<?php
  $a = "12";
  $a = (float)$a;
  $a = (integer)$a;
?>

veya

<?php
  $a = "12";
  settype($a, "integer");
?>

 

Elinizdeki değişkenin veri tipininin ne olduğunu gettype() fonksiyonu ile kontrol edebilirsiniz.
<?php
  $a = "12";
  $a = (float)$a;
  $a = (integer)$a;

  echo gettype($a); /* en son integer'a çevirdiğimiz için çıktı 
             integer olacaktır. */
?>

 

SuperGlobal's

Açıkçası bu konuya değişkenlerde mi değineyim yoksa dizilerde mi karar veremedim global değişkenler olarak adlandırıldıkları için burada alt başlık açtım.

PHP’de 9 adet global değişken türü vardır;

 • $GLOBALS
 • $_SERVER
 • $_GET
 • $_POST
 • $_FILES
 • $_REQUEST
 • $_SESSION
 • $_ENV
 • $_COOKIE

 

$GLOBALS

GLOBALS değişkeni, PHP kodları içinde global alandaki tüm değişkenlere erişimi sağlar. Bu açıklama açıklayıcı olmadıysa şu kodlara bir bakın.

<?php
  $a = "Barış"; //Global alanda bir değişken tanımlıyoruz

  function deneme(){    //fonksiyonu yaratıyoruz
   $a = "AKSU";      // Global alandaki $a ile ilgisi yok
   
   echo $GLOBALS['a'] . " "; // Global alanda ki a değişkenini
                  çağırıyoruz
   echo $a;   // fonksiyon içindeki a değişkenini çağırıyoruz
  }

  deneme(); // fonksiyonu çağırıyoruz
?>

Bu kodun çıktısı “Barış AKSU” olacaktır. Çünkü ilk önce global alandaki a’yı çağırıp yazdırdık daha sonra fonksiyonun içindeki a’yı yazdırdık.

$GLOBALS[‘a’] dediğimiz zaman değişken işaretini kullanmadığımızı unutmayın string bir ifade girer gibi direk değişkenin adını yazıyoruz.

//devam edecek

#PHP Sabitleri

Sabitler yazılım çalıştığı andan itibaren nasıl tanımlandıysa öyle kalır ve sonradan müdahale edilemez.

Sabitler define() fonksiyonu ile tanımlanır ve iki argüman alır

Sayı ile başlayamazlar.

<?php
  define('a', 'adana');
 
  echo a;
?>

Farkettiniz mi bilmiyorum a sabitini ekrana yazdırırken dolar işareti kullanmadım niye diye sormayın php’yi geliştiren abiler öyle yapmış.

Bir sabitin tanımlanıp tanımlanmadığını defined() fonksiyonu ile kontrol edebilirsiniz. Eğer tanımlanmış ise bu fonksiyon true:1 değerini döndürecektir. Olumsuz olduğunda ekrana bir şey yazmaz

<?php
  define('a', 'adana');
 
  echo defined('a')
?>

~ BU FONKSİYON İF KOŞULLARINDA KULLANILIR

 

PHP‘de Diziler

PHP’de diziler array() fonksiyonu veya array() fonksiyonunu kullanmadan 2 farklı şekilde oluşturulabilir.

array() fonksiyonu ile bir örnek

$ogrenciler = array("Barış", "Can", "Mert", "Mehmet");

 

Fonksiyonsuz kullanım

$ogrenciler[0] = "Barış";
$ogrenciler[1] = "Can";
$ogrenciler[2] = "Mert";
$ogrenciler[3] = "Mehmet";

Yukarıda oluşturduğumuz dizilerin anahtarları sayısal olacaktır. Yani bunu php bizim için otomatik olarak ayarlıyor.

Array
(
  [0] => Barış
  [1] => Can
  [2] => Mert
  [3] => Mehmet
)

 

Tabii istersek bu anahtar değerlerini biz kendimizde sayısal olmayan değerler olarak verebiliriz.

$ogrenciler = array('bir' => 'Barış', 'iki' => 'Can', 'üc' => 'Mert', 'dort' => 'Mehmet');

 

fonksiyonsuz kullanımda ise;

$ogrenciler['bir'] = 'Barış';
$ogrenciler['iki'] = 'Can';
$ogrenciler['uc'] = 'Mert';
$ogrenciler['dort'] = 'Mehmet';

 

Dizileri Kullanmak

 

Bir dizinin belirli bir değerini o değerin anahtarını kullanarak ekrana çağırabilirsiniz

echo $ogrenciler[0]; //Otomatik atanmış sayısal anahtarlar için
echo $ogrenciler["bir"]; //Bizim atadığımız değer ile çağırmak için

 

Dizileri Değiştirmek

Dizilerin anahtar değerlerini tekrar tanımlayarak dizinin değerini değiştirebilirsiniz.

$ogrenciler[0] = "Barış";
$ogrenciler[0] = "AKSU"

 // Çıktı

  AKSU

 

İç İçe Dizi Tanımlamak

Örneğin öğrenciler dizimizi sınıflara ayıralım bir kısım öğrenci ilköğretimde olsun bir kısım öğrenci ortaöğretimde

$ogrenciler["ilkogretim"] = array("Mehmet", "Selin", "Ege");
$ogrenciler["ortaogretim"] = array("Barış", "Can", "Mert");

 

Şimdide bu değerleri ekrana yazdıralım

<?php

 /* Öğrenciler dizimizde ilköğretimde okuyan öğrencileri ekrana  yazdıralım.*/

 print_r($ogrenciler["ilkogretim"]);

   // Çıktı

Array
(
  [0] => Mehmet
  [1] => Selin
  [2] => Ege
)

?>

Print_r ile dizinin tümünü yazırdık ama biz sadece belirli bir indisi yazdırmak isteseydik şöyle yapacaktık

echo $ogrenciler["ilkogretim"][2];

  // Çıktı

 Ege

 

Dizinin Eleman Sayısını Bulmak
echo count($ogrenciler);

Eğer iç içe dizi tanımlamışsak;

echo count($ogrenciler["ilkogretim"]);

 

Dizileri Sıralamak

Dizileri anahtara göre veya değere göre 2 farklı şekilde sıralayabiliyoruz aşağıya kullanabileceğimiz fonksiyonları listeliyorum.

sort() = Değere göre küçükten büyüğe doğru sıralar
rsort() = Değere göre büyükten küçüğe doğru sıralar
asort() = Değere göre küçükten büyüğe doğru ANAHTAR İLE İLİŞKİSİNİ BOZMADAN sıralar
arsort() = Değere göre büyükten küçüğe doğru ANAHTAR İLE İLİŞKİSİNİ BOZMADAN sıralar
ksort() = Anahtara göre küçükten büyüğe doğru sıralar
krsort() = Anahtara göre büyükten küçüğe doğru sıralar

 

sort ve rsort fonksiyonu dizinin anahtarlarını bozar şöyle ki;

Dizimiz [0] => Mehmet [1] => Selin [2] => Ege şeklinde olsun.

Biz burada sort() fonksiyonunu kullanırsak dizi alfabetik sıraya göre değişecek ve beraberinde anahtar değerleri de değişecektir ve şöyle olacaktır.

[0] => Ege [1] => Mehmet [2] => Selin

Bu yazıyı beğendiniz mi ?

Bloğuma abone olun

Yazılarımı kaçırmayın!Makaleye yorum yap

Lütfen kibar ol. E-Posta adresin kimseye görünmeyecek!

This error message is only visible to WordPress admins

Error: The account for barissaksu needs to be reconnected.
Due to recent Instagram platform changes this Instagram account needs to be reconnected in order to continue updating. Reconnect on plugin Settings page

Error: admin-ajax.php test was not successful. Some features may not be available.

Please visit this page to troubleshoot.