JavaScript Koşul İfadeleri ve Döngüler

JavaScript Koşul İfadeleri ve Döngüler

Koşullu İfadeler

IF İfadesi {

şart veya şartlar yerine getiriliyorsa kod bloğu çalılışır, aksi taktirde hiç bir işlem yapılmaz.

ÖRNEK

var isim = "barış";

if(isim == "barış"){
  console.log("evet şart sağlandı");
}

}


IF – Else Yapısı {

şart veya şartlar yerine getiriliyorsa if bloğu çalılışır, aksi taktirde her zaman else bloğu çalışır.

ÖRNEK

var isim = "enis";

if(isim == "barış"){
  console.log("evet şart sağlandı isim \"barış\" ");
}else{
  console.log("hayır! bu isim \"barış\" ile eşleşmiyor");
}

}


ELSE IF Yapısı {

Bir if yapısı içerisinde tekrar sınama yapmak için kullanılır. örneği isim değişkeninin barış’a eşit olup olmadığına bakıyorduk ve eşit olmayan tüm ifadeler bizim için doğru değildi. Bu yapı ile ikinci bir durumu sorgulayacağız.

ÖRNEK

var isim = "enis";

if(isim == "barış"){
  console.log("evet şart sağlandı isim \"barış\" ");
}else if(isim == "enis"){
  console.log("evet şart sağlandı isim \"enis\" ");
}else{
  console.log("hayır! bu isim \"barış\" veya \"enis\" değil");
}

*Bu yapıyı birden fazla kez kullanabilirsiniz.
*if – else if – else yapıları birlikte kullanılabilir

}


Switch – Case Yapısı {

if – else gibi bir sınama yapısıdır. Muhtemel değerlere / durumlara göre kod yazılır.

ÖRNEK

var karneNotu = 2;

switch (karneNotu) {
  case 0:
    console.log("Yok artık!");
    break;
  case 1:
    console.log("Yallah askere!");
    break;
  case 2:
    console.log("Ah nazmi ah!");
    break;
  case 3:
    console.log("Öğrencinin durumu orta!");
    break;
  case 4:
    console.log("Ya oğlum 4 düştü ya!");
    break;
  case 5:
    console.log("Zeki oğlum benim");
    break;

  default:
    console.log("Ziyaaa")
    break;
}

*Her bir sınama kesinlikle case ile başlayıp break ile bitmelidir. break ile bitmez ise şart sağlansa bile tarayıcı break ifadesini görene kadar bütün durumları tek tek deneyecektir.

*default anahtarı else ifadesine benzetilebilir. Muhtemel durumların dışındaki her durum için default kısmı çalışacaktır.
}

 

Döngü İfadeleri

FOR Döngüsü {

En çok kullanılan döngülerden biridir. Döngü belirttiğiniz şart sağlanana kadar tekrar eder.

for(değişkenin başlangıc değeri; koşul; arttırma/azaltma ){
  // kod
}

Bunu örnekle daha iyi anlayabilirsiniz.

ÖRNEK

for (let i = 0; i <= 100; i++) { // başlangıç değeri 0 - i değişkeninin değeri 
                 // 100'den küçükse veya 100'e eşitse 
                 // i'nin değerini 1 arttır.
  console.log(i);
  
}

Bu kod çalışınca 0’dan 100’e kadar ekrana yazdıracaktır ve i’nin değeri 100 olunca döngü sonlanacaktır.

}


WHILE Döngüsü {

Koşul sağlandığı sürece döngü devam eder, for döngüsünden farkı 1 parametre alır.

while(şart){
  // kod
}

ÖRNEK

var durum = 1;
while(durum <= 10){
  console.log("barisaksu.com javascript koşullu ifadeler ve döngüler konusu");
  durum++;
}

Bu kod çalışınca ekrana 10 kez “barisaksu.com javascript koşullu ifadeler ve döngüler konusu” yazdıracaktır.

ÖRNEK 2

var siteBasligi = "Barış AKSU - Kişisel Blog | HTML5, JavaScript, PHP, React Native";
var i = 0;
var adet = 0;
while(i < siteBasligi.length){
  if (siteBasligi.charAt(i) == "B") {
    adet++;
  }
  i++;
}

console.log(adet)

Hemen bu kodun nasıl çalıştığını ve sonucunu anlatayım.

 • siteBasligi adında bir değişken oluşturup içerisine string ifademizi yazdık.
 • i ve adet adında değeri 0 olan iki değişken yarattık.
 • i değişkeni siteBasligi değişkeninin uzunluk değerinden küçük olduğu müddetçe döngünün tekrarlanmasını istedik.
 • ve döngü her tekrarlandığında charAt() fonksiyonu ile i numaralı indiste B karakterini sorguladık.
 • Eğer B karekteri o anki indiste bulunursa adet değişkeninin ve i değişkeninin değerini +1 arttırdık eğer bulunmazsa sadece i değişkenini +1 arttırdık.
 • Bu işlem siteBasligi değişkeninin uzunluğu kadar tekrar etti ve B harfini iki kere bulduğunu ekrana yazdırdı.

}


DO..WHILE Döngüsü {

While döngüsünden farkı koşul yanlış olsa dahi kodları bir kere çalıştırmasıdır.

ÖRNEK

var i = 20;
do {
  console.log(i);
} while (i < 10);

normalde i değişkeni 10’dan büyük(20) olduğu için koşul doğru olmayacaktı ve çalışmayacaktı fakat do..while döngüsünde koşul sonda olduğundan dolayı 1 kere çalıştı.

}

 

Döngülerde BREAK ve CONTINUE Deyimleri

BREAK Deyimi {

Bu deyim döngüyü kırmaya yarar. Şöyle düşünün bir string ifadenin içerisinde B harfini arayan bir program yazıyoruz ve program bunu tüm harfler için gerçekleştiriyor. Oysa bizim için harfi bir kere bulması yeterli yani ikinci kez bulmasını istemiyoruz. Bu durumda BREAK deyimini kullanmamız gerekiyor. Hemen bir örnek yapalım bunun için.

ÖRNEK

var selamVer = "Selam Dünyalı!";
var i = 0;
while(i < selamVer.length){
  if(selamVer.charAt(i) == "l"){
    console.log("Bulundu break deyimi uygulanıyor");
    break;
  }
  i++;
}

}


CONTINUE Deyimi {

Continue deyimi, belirli bir koşul sağlandığında istenilen işlemi yapar ve döngüye devam eder. Bunu while ve for döngüsü ile iki örnekle açıklayalım.

ÖRNEK => WHILE

var selamVer = "Selam Dünyalı!";
var i = 0;
while(i < selamVer.length){
  if(i == 4){
    console.log("4 atlanıyor");
    i++;
    continue;
  }
  console.log(i);
  i++;
}

ÖRNEK 2 => FOR

for(var i = 0; i < selamVer.length; i++){
  if(i === 3){
    console.log("3 atlandı ve döngünün başına dönüldü")
    continue;
  }
  console.log(i);
}

 

}

Bu yazıyı beğendiniz mi ?

Bloğuma abone olun

Yazılarımı kaçırmayın!Makaleye yorum yap

Lütfen kibar ol. E-Posta adresin kimseye görünmeyecek!

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No posts found.

Make sure this account has posts available on instagram.com.